aliole: (Default)
[personal profile] aliole
Галерея Спілки Художників України «Мистець» (вул. Велика Васильківська, 12) представляє виставку живописних робіт Олега Стукалова, яка пройде з 22 грудня 2011 по 4 січня 2012, відкриття 22 грудня о 18 годині


Реалістичний живопис ніколи не втрачав своєї актуальності, а зараз переживає чергову хвилю популярності. Для відомого українського архітектора, дійсного члена Української Академії архітектури, автора численних громадських споруд і пам’ятників, пейзажний живопис став захопленням на все життя. Милуючись красою рідної природи та надихаючись подорожами по Європі, Стукалов створив свій унікальний авторський стиль, що поєднує віртуозну філігранну техніку живопису та безпрецедентну майстерність у зображенні тонких поетичних станів природи. Колись відомий графік Григорій Якутович сказав про Стукалова, що той є «українським Коро», і справді, витончений колорит, віртуозне використання полутонів та майстерність у передачі настрою природи споріднюють творчість Стукалова з роботами геніального француза. Можна побачити у його творчості паралелі з творчістю Ендрю Вайєта, алюзії на імпресіонізм, гіперреалізм, але ж його авторська техніка, манера та бачення є самобутніми та неповторними.
Митець представить близько 50 робіт, ретроспектива охопить період з 50-х років до наших днів.

Олег Стукалов народився в 1940 році у м. Баку, закінчив Київський Державний Художній Інститут у 1963 році. Заслужений архітектор України, дійсний член Української Академії архітектури, автор численних персональних та групових виставок. Його роботи зберігаються у багатьох приватних збірках в Україні і за кордоном.

Більш детальну інформацію про виставку та роботи можна отримати за телефоном: 099 3625250

Катерина Стукалова
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:43 am
Powered by Dreamwidth Studios